Доставка

I.      УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
1.     Поръчаната чрез MESAIA.COM стока се доставя по следните начини:
1.1.  БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА (само за гр.София) - при стойност на поръчката над 100.00 лева без ДДС;
1.2.  ДОСТАВКА С ФИКСИРАНА ЦЕНА (само за гр.София) - при стойност на поръчката под 100.00 лева без ДДС, цена на доставка – 5.00 лева без ДДС. Стойността на доставката се добавя автоматично в процеса на поръчка.
1.3.  ДОСТАВКА ЗА СТРАНАТА ЧРЕЗ КУРИЕР (СПИДИ ООД) - съгласно действащия ценоразпис на куриера, без посочване на точен час или други допълнителни услуги. Стойността на доставката се изчислява и добавя автоматично в процеса на поръчка на база тегло на поръчаните продукти. MESAIA.COM си запазва правото да откаже доставка на автоматично изчислената стойност за доставка чрез куриер в случай на неотразени в системата на MESAIA.COM промени в ценоразписa на куриера. В този случай, клиентът ще бъде уведомен за новата стойност на доставка чрез корекция в поръчката му и само след потвърждение от негова страна, поръчката ще бъде доставена.
2.      Поръчаните продукти се доставят на посочения от клиента адрес до 48 часа (2 работни дни) за София и до 72 часа (3 работни дни) за всички други градове в РБ в случай, че поръчката е потвърдена от клиента и адреса за доставката е посочен точно и е валиден. Доставки се извършват само в работни дни (от понеделник до петък) между 9.00 и 17.30 часа. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на поръчаните стоки.
3.      Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
4.      Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и MESAIA.COM се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
5.      В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
6.      Получаването на стоките се извършва лично от поръчителя или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.
7.      Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката. 
II.     ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
1.      Клиент, поръчал стока от електронния магазин MESAIA.COM, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
1.1.   Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
1.2.   Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
1.3.   Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в страницата на MESAIA.COM;
1.4.   Ако не е спазен срока, обявен за доставка;
2.      Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
3.      Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
4.      За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
5.      След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да поиска замяна в случай, че стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед при доставка;
6.      Рекламации по т.5 се приемат в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.